13 Oct | Finland | Ny Tid En ny stulen generation | Anna Sternfeldt 

The national movement against Stolen Generations reaches the press in Finland!

Fram till 1970-talet omhändertog de australiensiska myndigheterna tusentals av ursprungsbefolkningens barn och placerade dem i fosterhem och institutioner. Barn som fått benämningen ”den stulna generationen”. År 2008 bad Australiens regering offentligt om ursäkt. Ändå upprepas samma sak igen. Click here to read more.